Magnetický snímač dveří myčky BOSCH
kontrola činnosti

Napsal Charlie 04.07.2021Myčky BOSCH používají pro kontrolu zavření dveří magnetický snímač.
Jedná se o malý SMD obvod připojený 2 vodiči. Je to zákaznický obvod, který nemá dohledatelný datasheet. V principu je to zdroj proudu 14/6 mA podle toho, jestli
obvod je nebo není v magnetickém poli. Procesor na hlavní desce si při zapnutí myčky tento
obvod testuje a to tak, že si změří napětí na dvou zátěžích, které si sám vytvoří, při průchodu proudem ze snímače. Pokud se mu něco nelíbí, vyhodí Error na displeji.
Takže při podezření na poruchu snímače zámku dveří jednoduše miliampérmetrem
změříme proud v libovolném ze dvou vodičů snímače při zavřených a otevřených dveří myčky.
Mělo by to být 14 nebo 6 mA. Stalo se mi, že se snímač nakopnul a dával 14/3 mA a způsoboval chybu. Náhrada se shání problematicky, ale je odzkoušeno, že funguje TLV4976-2K, a nabízí to Mouser.com . Není nutné kupovat celý zámek za 700 korun, když snímač stojí 20 korun. Důležité ale je rozhodnout, jestli funguje správně nebo ne. Třeba se to bude někomu hodit.

POZOR při měření - obvody jsou galvanicky spojeny se sítí - to znamená při vytažené šňůře myčky zapojit miliampérmetr ( multimetr v režimu mA ) pak dát ruce pryč, zapojit myčku do sítě, nanic nesahat ( !!!! ) a zavřít/pootevřít dvířka myčky. Proud by měl být 14/6 mA. Odpojit myčku od sítě a odpojit měření.

Charlie
POUŽITÁ LITERATURA A ODKAZY

[1] Mouser.com - http://cz.mouser.com/datasheet/2/196/TLV4976-2K_DS_Rev1.1-100187.pdf


Tento článek je původním autorským dílem. Jakékoliv jeho další šíření, kopírování a další využívání elektronickou, či jinou cestou jako celku, jakožto i jeho jednotlivých částí, či souvisejících multimediálních souborů je možné pouze se svolením autora ( Charlie - ) a řídí se platnou legislativou.
-=© KUTILOVO SRS 3.01=-